Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΝΘΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ