Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

"ΠΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ"
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ, ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ, ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ, ΒΟΛΟΙ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗ - ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Κολοκυθιά Εργασία - του Άγγελου

Κλέφτες κι Αστυνόμοι - Εργασία της Γεωργίας

Τυφλόμυγα - Εργασία της Βερονίκης

Βόλοι - Εργασία του Δημήτρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου